Stacks Image 111
  • Verkrijgt haar fondsen uit het bedrijfsleven
  • Bundelt liefde voor de medemens aan praktische hulp op ieder gebied
  • Specialiseert zich in hulp aan patiënten van de geestelijke gezondheidszorg
  • Verzorgt Curatele, Bewind en Mentoraat. Selecteert daartoe geschikte kandidaten als vrijwilliger

Door de wereldcrisis zijn de fondsen van de Stichting waarop door derden een beroep kan worden gedaan sterk onder druk komen te staan.

De curatele-, bewind– en mentoraatzaken zijn daardoor in het gedrang gekomen. Nu wordt voorrang gegeven aan individuele steun aan (groepen) personen.

Wij danken onze zakelijke steunpilaren, die niet alleen geld leveren om te kunnen functioneren, maar ook hun kantoren en bedrijfsmiddelen gratis aan ons ter beschikking stellen en ons zodoende toestaan te werken zonder dat onze doelstellingen in gevaar komen: 100% van de giften komt ten goede aan hulpverlening.
Zij doen dit zonder hun naam vermeld te willen zien (
geen sponsoring) zodat daardoor de kosten van hun steun voor henzelf niet aftrekbaar zijn van de belastingen (obdw is geen anbi).

Zie voor details onze (onvolledige) projectlijst op deze website.

Zie voor (snelle) actie's de actielijst op deze website.